Historia Dojo

„ Aikido nie jest sztuką niszczenia, lecz sztuką życia, dobroci, pokoju oraz miłości do natury.”
Morihei Ueshiba

W roku 2018 minie  40 lat od założenia pierwszej w Pile i jednej z pierwszych w Polsce sekcji Aikido – japońskiej sztuki walki, uważanej również za najdoskonalszą etycznie formę samoobrony. Na najwyższym poziomie umiejętności aikido, przeciwnika obezwładnia się w taki sposób, aby nie zrobić mu krzywdy.

Na kształt współczesnego aikido miały wpływ: wielowiekowa tradycja różnych szkół walki oraz prądy filozoficzne mocno osadzone w kulturze Japonii. Korzystając z tak bogatego dziedzictwa, w pierwszej połowie XX wieku, Morihei Ueshiba stworzył współczesne aikido.

Za datę i początek rozwoju aikido w Polsce przyjmuje się rok 1976. Wtedy to Marian Osiński, zawodnik judo, założył i uruchomił pierwszą sekcję aikido w Szczecinie.

W Pile aikido pojawiło się w 1978 roku. Założycielem pilskiej sekcji był Marian Wiśniewski i Piotr Borowski, obecnie 6 dan (stopień mistrzowski) aikido. Treningi odbywały się wówczas w sali gimnastycznej KS „Gwardia”, przy Szkole Policji w Pile (wówczas Milicji).

Niedługo, bo już w 1981 roku, sekcję przejął Roman Widawski. Zmieniło się również miejsce gdzie odbywały się treningi. Sekcja korzystała z niewielkiej, ale wystarczająco dobrze wyposażonej sali gimnastycznej Wyższej Oficerskiej Szkoły Samochodowej w Pile – obecnie nieistniejącej.

Wkrótce, w prowadzeniu zajęć wsparł Romana Widawskiego Mirosław Keller – instruktor aikido, będący wówczas również słuchaczem WOSS.

Niestety pod koniec 1983 roku pilska sekcja odnotowała pewne trudności. Były one wynikiem znacznego spadku zainteresowania tą sztuką walki, a co za tym idzie problemami z wynajmem sali do ćwiczeń.

W 1984 roku dzięki staraniom następnego instruktora, Zenona Szpeka, sekcja nawiązała współpracę z Ogniskiem TKKF „Piast” w Pile. Od tego momentu sekcja działa jako Pilska Sekcja Aikido przy TKKF „Piast” w Pile. Zajęcia przeniesione zostały do Szkoły Podstawowej nr 4 w Pile. Zenon Szpek ostatecznie opuścił sekcję jako instruktor w połowie roku 1987. Jednak zadbał o ciągłość kadry instruktorskiej, wysyłając na odpowiedni kurs dwoje adeptów aikido. Byli nimi Barbara Siluk i Jarosław Hoppe.

Od początku roku 1987, najpierw jako instruktorzy pomocniczy, później jako jedyni instruktorzy, Barbara Siluk i Jarosław Hoppe podjęli się wspólnego prowadzenia sekcji. Nawiązano wówczas ponownie współpracę z KS „Gwardia” w Pile, czego wynikiem stało się poszerzenie oferty treningowej o drugą, bardzo dobrze wyposażoną salę do ćwiczeń. Jarosław Hoppe po paru latach opuścił jednak sekcję i została ona pod opieką Barbary Siluk.

W drugiej połowie lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia, aikido w Polsce zaczęło się dynamicznie rozwijać. Dotyczyło to również Pilskiego Aikido. Sekcja dawała liczne pokazy nabytych umiejętności dla mieszkańców Piły, a adepci sztuki regularnie uczestniczyli w krajowych i zagranicznych seminariach. Studenci aikido mogli dodatkowo brać udział w corocznych letnich obozach organizowanych przez macierzystą sekcję.

Do Piły zaczęli wreszcie przyjeżdżać goście z zagranicy. Dzięki staraniom Barbary Siluk pilska sekcja miała okazję gościć mistrza ki-aikido z Danii, Karstena Mullera (2 dan). Była to okazja do pokazania innego nurtu aikido.

Następni mistrzowie, tym razem już z samej Japonii dotarli do Piły w roku 1993. Na przełomie kwietnia i maja tegoż roku Pilska Sekcja Aikido miała okazję gościć (przez trzy tygodnie) panią Ando Yoko (4 dan) wysłaną do Polski z ramienia japońskiej organizacji rządowej. Prowadziła ona regularne treningi oraz zorganizowany w tym czasie regionalny staż aikido. Podczas pobytu pani Ando, w ramach prywatnej wizyty, odwiedził Piłę jej kolega pan Kobayashi Hiroaki (4 dan). Miała, więc pilska sekcja okazję równocześnie gościć i pobierać intensywne nauki u dwóch mistrzów aikido z Hombu Dojo w Tokio (kwatera główna aikido).

W czerwcu 1994 roku dzięki staraniom Barbary Siluk, odbyła się w Pile Letnia Szkoła Aikido – największa i najważniejsza impreza szkoleniowa Polskiego Aikido. Również w tym czasie odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów wszystkich polskich sekcji zrzeszonych w Polskiej Federacji Aikido.

Letnią Szkołę Aikido poprowadził Sensei z Hombu Dojo pan Sugawara Shigeru. Była to impreza o zasięgu międzynarodowym.

W 1995 roku ówczesne władze Piły uhonorowały Barbarę Siluk nagrodą Prezydenta Miasta za jej działalność związaną ze szkoleniem i propagowaniem aikido. Nagroda ta była wielkim wyróżnieniem dla Pilskiej Sekcji Aikido.

W latach dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia sekcja wysyłała na szkolenia instruktorskie szereg osób, między innymi: Leszka Czapiewskiego, Andrzeja Kasprowicza, Sławomira Wysoczarskiego.

Od połowy 1995 roku w prowadzeniu zajęć sekcji czynnie pomagali: Maciej Brąszkiewicz, Leszek Czapiewski oraz Andrzej Kasprowicz, który przejął sekcję w połowie 2000 roku i z powodzeniem prowadzi ją do dnia dzisiejszego.

W 2000 roku Pilska Sekcja Aikido zorganizowała Regionalny Staż Aikido z udziałem sensei Huberta van Ravensberg z Holandii. Powodem owego wydarzenia było 20-lecie istnienia sekcji i równocześnie był to pożegnalny staż Barbary Siluk, jako instruktora aikido w Pile.

Jak już wspomniano od 2000 roku sekcję prowadzi Andrzej Kasprowicz, obecnie 3 dan. W 2005 roku sekcja pod jego przewodnictwem zorganizowała następny jubileuszowy staż z okazji 25-tej rocznicy działalności. Pilska Sekcja ponownie miała sposobność gościć wielu mistrzów aikido, w tym również jej byłych członków.

Od drugiej połowy lat 90’tych ubiegłego stulecia założyciel Pilskiej Sekcji Aikido Piotr Borowski, wspiera merytorycznie działalność sekcji.

Obecnie pilska sekcja nadal działa przy TKKF „Piast”. W ramach obchodów 30-lecia aikido w Pile, organizowany jest międzynarodowy pokaz i staż, który odbędzie się w dniach 13 i 14 kwietnia br. Głównym gościem tego wydarzenia będzie mistrz Katsuaki Asai (8 dan), rezydujący na stałe w Niemczech.

Tekst: Barbara Siluk
Źródła: „Aikido” Marek Woźniak;
Jubileuszowa broszura Polskiej Federacji Aikido – wydanie specjalne 20 lat Aikido w Polsce;
Archiwum własne Barbary Siluk